Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433540 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoàng nghĩa - ID: 1433540
 IP & Posted by:  172.104.175.230 on May 16, 2018 at 7:10pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 11:02pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc đi dạo phố gặp mặt bạn bè Translate to English
 I Am:   sinh ra tại Hà Nội, đang làm nhân viên cho một công ty tư vấn,sống nội tâm, biết lắng nghe chia sẻ Translate to English
 Looking For:  có thể cùng trò chuyện chia sẻ để tiến đến hôn nhân ở cùng thành phố Translate to English

Back | Send Email to hoàng nghĩa (ID: 1433540)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.