Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433544 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM BẠN - ID: 1433544
 IP & Posted by:  113.161.73.193 on May 16, 2018 at 7:38pm
 Updated by:  May 20, 2018 at 6:50pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SÀI GÒN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  thích gì làm nấy không có gì ràng buộc, Translate to English
 I Am:  bình thường như bao người, làm việc, nghỉ ngơi.... người theo đạo Phật, thích làm từ thiện, yêu thiên nhiên và hoa cỏ..... Translate to English
 Looking For:  thành thật không gian dối, người theo đạo Phật, tính tình hiền lành dễ mến, chung thuỷ là ok Translate to English

Back | Send Email to TÌM BẠN (ID: 1433544)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.