Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433635 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim - ID: 1433635
 IP & Posted by:  107.77.169.7 on May 18, 2018 at 7:00am
 Updated by:  June 2, 2018 at 6:50pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Austin
 State/Province:  Texas
 Zip:  78660
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Business woman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban đời Translate to English
 Free Time:  Exercise, nghe nhac và lam nhung gi minh thích ... Translate to English
 I Am:  Dễ nhìn,vui vẻ hoạt bát, thang tinh không thích dối trá.E Không muốn noi nhiều về mình nhung nếu có cơ hội và có duyên thì se hiểu rõ hơn 😜 Translate to English
 Looking For:  Dễ nhìn không tứ đổ tuong , có cong việc ơn đinh và theo đạo phật .moi việc đều tuy duyên 😃😉 Translate to English

Back | Send Email to Kim (ID: 1433635)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.