Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phil - ID: 1433641
 IP & Posted by:  24.23.255.245 on May 18, 2018 at 10:39am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Mateo
 State/Province:  California
 Zip:  99999
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có được hạnh phúc trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Xem TV, đọc sách, movie, họp mặc bàn bè, VV... Translate to English
 I Am:  Trầm tánh, nói ít, thích những những loài động vật... nhất là loại Mèo, và yêu mến những người chung quanh. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn có cá tánh nhẹ nhàng. Translate to English

Back | Send Email to Phil (ID: 1433641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.