Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433920 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình Dương - ID: 1433920
 IP & Posted by:  42.112.153.222 on May 23, 2018 at 2:46am
 Updated by:  May 30, 2018 at 5:04pm
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc thật tốt để có tiền lo cho cuộc sống sau này Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc hay đi trồng cây Translate to English
 I Am:  Một người đàng hoàng nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Một bạn trai lớn tuổi và có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Bình Dương (ID: 1433920)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.