Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433932 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CHỜ MONG AI? - ID: 1433932
 IP & Posted by:  73.240.130.149 on May 23, 2018 at 7:23am
 Updated by:  July 2, 2018 at 4:27pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Clearwater
 State/Province:  Florida
 Country:  United States
 Religion:  Atheist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn, Tinh Yêu, Hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Nhìn Quá Khứ --> Buồn Tuôn Nươc Mắt, Rồi Nhìn Tương Lai --> Lạnh Toát Mồ Hôi. Đi Du Lich, Ca Hát, Internet, Photoshop, Video Editing, Youtube, Thăm Bạn Bè. Travel, music, singing, Computer, Internet Translate to English
 I Am:  Có Đầy Đủ Hầu Hết Các Tính Xấu Lẫn Tốt của Một Con Người Chưa Tu Hành, Ngoại Trừ Tính Độc Ác. Translate to English
 Looking For:  Nữ Độc Thân. Vui Tính và Có Cùng Sở Thích Ca Hát (Nhac TRINH CONG SON, NGO THUY MIEN ), Đặc Biệt, Người Có ĐÔI MẮT THU HÚT, Nói chuyện cảm thấy HỢP và VUI Translate to English

Back | Send Email to CHỜ MONG AI? (ID: 1433932)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.