Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433983 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi - ID: 1433983
 IP & Posted by:  123.16.103.58 on May 24, 2018 at 2:40am
 Updated by:  May 24, 2018 at 4:08pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hanoi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gặp được hạnh phúc của đời mình Translate to English
 Free Time:  Đọc tin tức, đi dạo và café với bạn bè Translate to English
 I Am:  Không biết nói sao, không hẳn là người dễ gần, nhưng khi thân thiết thì thích khiến người khác vui Translate to English
 Looking For:  Hiểu và trân trọng tôi Translate to English

Back | Send Email to Thi (ID: 1433983)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.