Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

- ID: 1434124
 IP & Posted by:  171.230.3.81 on May 26, 2018 at 4:10am
 Updated by:  July 2, 2018 at 5:25am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giảng viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người phù hợp để yêu thương. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, tập luyện, nghiên cứu, đi dạo,... Translate to English
 I Am:  Tôi mới đăng ký ở trang web này và cũng ít có thời gian truy cập, xin vui lòng kết bạn với tôi qua zalo: không chín không tám, chín sáu tám, chín hai tám Translate to English
 Looking For:  Một người phụ nữ hiền lành, dể thương và chung thủy... Translate to English

Back | Send Email to Vũ (ID: 1434124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.