Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1434129 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 an - ID: 1434129
 IP va Ngay:  67.180.204.109 on May 26, 2018 at 6:30am
 Sua Chua Ngay:  May 28, 2019 at 4:46pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  44
 Chieu Cao:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Can Nang:  115 lbs (52 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Santarosa
 Tieu Bang:  California
 Zip:  95407
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Catholic
 Hoc Van:  High School graduate
 Nghe Nghiep:  nail
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Tim 1 người ban chan tinh lau dai Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  Đọc kinh nghe nhac Doi qua tieng Viet
 Toi La:  Tính tình vui vẽhòa đồng , De thong cam và chia se sống sâu sắc quan tam đen moi người Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  1 người chan tinh song trách nhiem va thau hieu lang nghe Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den an (ID: 1434129)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.