Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoàng vũ - ID: 1434168
 IP & Posted by:  116.108.135.116 on May 26, 2018 at 11:44pm
 Updated by:  May 27, 2018 at 2:08am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  xem phim nghe nhạc ,thích đi du lịch, kết bạn đó đây Translate to English
 I Am:  thật thà , cùng thủy ,giản dị, vui vẻ hòa đồng,vui vẻ Translate to English
 Looking For:  giản dị, chung thủy, giống như tôi Translate to English

Back | Send Email to hoàng vũ (ID: 1434168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.