Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434428 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Thị Thêm - ID: 1434428
 IP & Posted by:  42.117.196.17 on May 31, 2018 at 7:39am
 Updated by:  July 7, 2018 at 5:27pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Xem tivi Translate to English
 I Am:   Tôi là một người tính tình ngay thẳng Translate to English
 Looking For:   Hơn tuổi của tôi và đứng đắn lịch sự ..cuoc đời là mot chuyến đi..em mong anh noi nào đó hãy đên bên e ..minh lam lại cùng nam tay nhau đi het quãng đuong con lại Translate to English

Back | Send Email to Vũ Thị Thêm (ID: 1434428)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.