Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434491 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

James Nguyen - ID: 1434491
 IP & Posted by:  192.119.160.114 on June 1, 2018 at 5:35am
 Updated by:  June 4, 2018 at 4:24pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  league city
 State/Province:  Texas
 Zip:  77058
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Electrical Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:   tôi tìm kiếm một người phụ nữ nghiêm túc, trung thành và trung thực để dành phần còn lại của cuộc đời mình vớ Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, cắm trại, nghỉ ngơi, chơi tennis và chơi gôn. Translate to English
 I Am:  Tôi bình tĩnh, nhẹ nhàng, trung thực, lãng mạn và thú vị để được với Translate to English
 Looking For:  Một người phụ nữ rất bình tĩnh và trung thực sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to James Nguyen (ID: 1434491)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.