Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434493 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diệu Hằng - ID: 1434493
 IP & Posted by:  27.78.74.217 on June 1, 2018 at 6:18am
 Updated by:  June 11, 2018 at 1:38am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa còn lại Translate to English
 Free Time:  Xem truyền hình , nghe nhạc và đi du lịch nếu có bạn đồng hành... Translate to English
 I Am:  Gặp rồi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Bạn Nam độc thân ,tế nhị , hiền lành , hiểu biết và là người có cùng mục tiêu với tôi Translate to English

Back | Send Email to Diệu Hằng (ID: 1434493)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.