Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434610 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gia Bao Metall - ID: 1434610
 IP & Posted by:  123.26.51.124 on June 2, 2018 at 6:50pm
 Updated by:  June 2, 2018 at 11:39pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nghệ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành những dự án âm nhạc và mở rộng trang trại hoa lan Translate to English
 Free Time:  Ngắm hoa và ngêu ngao hát Translate to English
 I Am:  Hiền alnhf , thật thà là 2 cái quan trọng để gia đình yên tâm, luôn cố gắng học hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp, luôn sáng tạo những cái hay và có lợi cho mình và xã hội..... Translate to English
 Looking For:  Bình thường dễ nhìn, hợp tác và yêu thiên nhiên..... Translate to English

Back | Send Email to Gia Bao Metall (ID: 1434610)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.