Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434741 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyen - ID: 1434741
 IP & Posted by:  154.118.65.215 on June 4, 2018 at 2:22pm
 Updated by:  October 18, 2018 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Palm Bay
 State/Province:  Florida
 Zip:  32909
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi tìm kiếm cho hữu nghị và mối quan hệ Translate to English
 Free Time:  Thích bơi , Thích nấu ăn , Giống như giúp đỡ người khác Translate to English
 I Am:  Dễ dàng đi, Trung thực, Hiểu, chăm sóc, lãng mạn Translate to English
 Looking For:  Trung thực, chăm sóc, người lãng mạn Translate to English

Back | Send Email to Huyen (ID: 1434741)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.