Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434983 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Uyên Trang - ID: 1434983
 IP & Posted by:  64.233.173.18 on June 8, 2018 at 3:00am
 Updated by:  July 27, 2018 at 3:01am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  May mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim bạn đời Translate to English
 Free Time:  Làm những gì minh thích. Translate to English
 I Am:  Đơn giản..hiền.thích nấu ăn..du lich..kinh tế ồn đinh..sống môt minh..không có tham vong ..chỉ cần sư yên lành tâm trí.. Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông tốt,lớntuổi ).hiểu biết..kinh tê ổn đinh.kg còn vướng bân gd.con cái nữa..để có thể cùng chăm sóc cho nhau tuổi xế chiều..(tìm ban đời để chia sẽ vui buồn trong cuôc sống..đem đến sư bình ổn trong tâm hồn của nhau. Translate to English

Back | Send Email to Uyên Trang (ID: 1434983)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.