Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa cỏ may - ID: 1435001
 IP & Posted by:  1.55.43.48 on June 8, 2018 at 8:10am
 Updated by:  February 24, 2020 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  tìm được người cùng quan điểm , cùng sở thích .Biết lắng nghe,yêu thương, quan tâm và chia sẻ . Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc , lướt web, thích đi du lịch . Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng . Translate to English
 Looking For:  Biết yêu thương , qtam , chia sẻ , sống có trách nhiệm . Translate to English

Back | Send Email to Hoa cỏ may (ID: 1435001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.