Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435009 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HÀ YẾN - ID: 1435009
 IP & Posted by:  118.71.82.222 on June 8, 2018 at 9:11am
 Updated by:  June 17, 2018 at 12:34am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết hôn Translate to English
 Free Time:  Uống cafe nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hiểu biết, chân thành thật thà Translate to English
 Looking For:  Đàn ông manly chân thành. Vui lòng email : canaryhacute@gmail.com để tiện tìm hiểu và sẻ chia buồn vui cuộc sống. Cảm ơn đã đọc hồ sơ! Chúc bạn nhìu niềm vui! Translate to English

Back | Send Email to HÀ YẾN (ID: 1435009)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.