Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435028 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thảo Thanh - ID: 1435028
 IP & Posted by:  116.100.226.186 on June 8, 2018 at 4:27pm
 Updated by:  November 9, 2019 at 3:56pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc đời vốn dĩ vô thường. Hãy trân trọng nhau nếu thật sự là duyên. Và mình cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ cùng các baby xinh anh nhé.! Translate to English
 Free Time:  Ăn uống. Nghe nhạc. Đi chùa. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông từng trãi. Có một chút tinh tế và sâu sắc trong suy nghĩ. Hiểu và thật sự yêu thương em. Translate to English

Back | Send Email to Thảo Thanh (ID: 1435028)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.