Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435138 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyetnhung - ID: 1435138
 IP & Posted by:  113.172.58.222 on June 10, 2018 at 1:52am
 Updated by:  June 13, 2018 at 1:03am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinhdoanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim hiểu một ngươi muôn tien xa hơn nua... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc. Đơn de p. Nau an... Translate to English
 I Am:  Binh thương gian di va rất mong được kết bạn vơi nhưng ngươi cung canh ngô... Translate to English
 Looking For:  Nam tư 45 đen 50. Da ly hôn. Hay song độc thân... Translate to English

Back | Send Email to Tuyetnhung (ID: 1435138)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.