Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NeuduocYeu - ID: 1435166
 IP & Posted by:  14.186.232.240 on June 10, 2018 at 9:03am
 Updated by:  June 11, 2018 at 8:21am
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ cần một người hiễu mình và đồng ý lấy nhau,cùng đồng cam cộng khổ.... Translate to English
 Free Time:  chăm sóc cây cảnh,lên net,xem TV Translate to English
 I Am:  Tôi là người hiền lành , đơn giản,ít nói. Translate to English
 Looking For:   1 cô gái chưa chồng từ 35 > 42 Translate to English

Back | Send Email to NeuduocYeu (ID: 1435166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.