Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

OCEAN - ID: 1435212
 IP & Posted by:  115.76.151.163 on June 11, 2018 at 12:32am
 Updated by:  June 13, 2018 at 4:18pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc gia đình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, uống cafe, chơi thể thao và du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, dễ gần, thẳng thắn và dễ thông cảm (vì lý do cá nhân không tiện đăng hình thật, hình Eugenie Bourchard - Tennis Player chỉ mang tính minh họa, khi gửi thư sẽ cung cấp hình ở zalo và FB) Translate to English
 Looking For:  Chân thành, nữ tính, biết chăm sóc bản thân và gia đình Translate to English

Back | Send Email to OCEAN (ID: 1435212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.