Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435305 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thu nhi - ID: 1435305
 IP & Posted by:  27.74.200.164 on June 12, 2018 at 6:34am
 Updated by:  June 12, 2018 at 7:04am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nv văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 người phù hợp để kết hôn Translate to English
 Free Time:  xem phim,dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  hiền lành,vui vẻ,dễ xúc động,chân thành trong tình cảm,hết mình vì những người mình yêu thương Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm người cùng tôn giáo, hiền lành,chăm chỉ,ít nhậu nhẹt,hút thuốc Translate to English

Back | Send Email to thu nhi (ID: 1435305)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.