Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435496 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anny - ID: 1435496
 IP & Posted by:  14.187.250.238 on June 14, 2018 at 5:50pm
 Updated by:  July 12, 2018 at 8:29pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn: tìm được người có duyên với e. Dài: kết hôn với người đó.. Translate to English
 Free Time:  Di du lịch , an uống , tap gym :))) Translate to English
 I Am:  Tiếp xúc sẽ hiểu mình và chắc chắn sẽ k hối hận khi quen mình. Translate to English
 Looking For:  Xin đừng làm quen e nếu chỉ vui qua đường. Translate to English

Back | Send Email to Anny (ID: 1435496)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.