Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435660 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh Thơ - ID: 1435660
 IP & Posted by:  171.248.145.42 on June 17, 2018 at 6:01pm
 Updated by:  July 10, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có người chia sẻ vui buồn đến hết cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  Xem ti vi, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Mọi người nhận xét tôi dễ thương, trẻ trung so với tuổi nhưng không biết sao vẫn còn ế Translate to English
 Looking For:  Là một nửa của tôi - người đàn ông tốt, chân thành trong tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh Thơ (ID: 1435660)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.