Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Ngo - ID: 1435765
 IP & Posted by:  58.187.171.159 on June 19, 2018 at 7:27am
 Updated by:  April 22, 2020 at 4:02am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên bán thu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời chia sẻ buồn,vui trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,nghe nhạc,tập yoga,du lịch Translate to English
 I Am:  Trung thực,năng động,lãng mạn,yêu thích cuộc sống gia đình. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông trung thực,qúy trọng cuộc sống gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Thi Ngo (ID: 1435765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.