Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Phương - ID: 1435784
 IP & Posted by:  84.183.24.98 on June 19, 2018 at 1:45pm
 Updated by:  March 30, 2019 at 10:58am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saarbrucken
 State/Province:  Yukon
 Zip:  004915215275168
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Có
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sự nghiệp và gia đình Translate to English
 Free Time:  Làm những gì mình thích Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng và trân thành Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông tốt,hoà đồng,đứng đắn và coi trọng hạnh phúc.Đặc biệt phải nghiêm túc trong tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Phạm Phương (ID: 1435784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.