Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyen Nguyen - ID: 1436110
 IP & Posted by:  196.207.181.157 on June 24, 2018 at 5:18am
 Updated by:  June 24, 2018 at 6:46am
 Gender:  Lesbian
 Age:  27
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  washington dc
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  20001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  US Army Pilot
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Để tìm một đối tác đáng yêu và quan tâm, tôi sẽ sống hạnh phúc với phần còn lại của cuộc đời tôi Translate to English
 Free Time:  tôi thích tập thể dục trong phòng tập thể dục, đọc tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội và lái xe dài Translate to English
 I Am:  Tôi quan tâm, yêu thương, khiêm tốn, làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy và dễ dàng Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một đối tác đáng yêu, làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy và trung thành, tôi sẽ yêu và tin tưởng cho phần còn lại của cuộc đời tôi. Translate to English

Back | Send Email to Tuyen Nguyen (ID: 1436110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.