Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Vân - ID: 1436114
 IP & Posted by:  42.118.214.193 on June 24, 2018 at 6:20am
 Updated by:  September 17, 2018 at 2:49am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tây Ninh
 Zip:  0933197660
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm tốt công việc hiện tại Translate to English
 Free Time:  Hát karaoke xem phim giải trí Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn. Ghét giả dối . ko tìm người giả dối Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm người thẳng thắn, nghiêm túc trong tình cảm, thật lòng để xây dựng gia đình không giả dối Translate to English

Back | Send Email to Trần Vân (ID: 1436114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.