Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ThiênLộc - ID: 1436252
 IP & Posted by:  118.69.108.232 on June 25, 2018 at 7:31pm
 Updated by:  June 26, 2018 at 3:23am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói trước bước không qua Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, ăn, ngủ, đi dạo Translate to English
 I Am:  Xấu, đen, lùn, mập, bê đê, bung lụa, bóng lộ, ẻo lả, bánh bèo Translate to English
 Looking For:  Ai nhắm quen 1 người xấu từ trong ra ngoài như mình thì xin mời inbox Translate to English

Back | Send Email to ThiênLộc (ID: 1436252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.