Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436518 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

út ngân - ID: 1436518
 IP & Posted by:  171.227.36.106 on June 28, 2018 at 10:37pm
 Updated by:  July 21, 2018 at 5:18am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Được làm quen với tất cả mọi người Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc .xem phim và đi chùa Translate to English
 I Am:  Chân thật , hòa đồng ,vui vẻ và giảndị thích nơi yên tĩnh Translate to English
 Looking For:  Tìm người thật lòng và luôn hiểu tôi nghiêm túc trong tình cảm Translate to English

Back | Send Email to út ngân (ID: 1436518)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.