Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436586 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ kim - ID: 1436586
 IP & Posted by:  113.161.83.203 on June 29, 2018 at 9:01pm
 Updated by:  December 25, 2018 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thể tìm được một ai đó hiểu được mình,nghiêm túc trong mối quan hệ Translate to English
 Free Time:  Coi phim và đọc sách Translate to English
 I Am:  Em rất vui tính và hài hước hay làm người khác cười đôi khi rất trẻ con hihi Translate to English
 Looking For:  Thân thiện và vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Mỹ kim (ID: 1436586)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.