Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn - ID: 1436863
 IP & Posted by:  14.165.43.26 on July 3, 2018 at 1:57am
 Updated by:  July 10, 2018 at 8:11pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  DN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn và tiến xa hơn.... Translate to English
 Free Time:  Làm mọi thứ mình thích Translate to English
 I Am:  Dể thương,hiền,đơn giản và chân thành....Hình chỉ mang tính minh họa. Translate to English
 Looking For:   Chính chắn,biết yêu thương,quan tâm và tôn trọng nhau.Nếu không có cùng mục đích xin đừng làm phiền Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1436863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.