Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ana tran - ID: 1437215
 IP & Posted by:  42.117.33.109 on July 7, 2018 at 11:16am
 Updated by:  July 7, 2018 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một người chia sẽ hợp nhau có thể đi đến hôn nhân không thì làm bạn Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, gặp gỡ bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẽ hoà đồng. Thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Translate to English
 Looking For:  hiểu và thông cảm cho nhau,nc hợp ý . Translate to English

Back | Send Email to Ana tran (ID: 1437215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.