Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437236 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tom Tran - ID: 1437236
 IP & Posted by:  70.121.229.218 on July 7, 2018 at 8:54pm
 Updated by:  July 8, 2018 at 1:13am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  LINCOLN
 State/Province:  Nebraska
 Zip:  68522
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Financial Advisor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo một sự nghiêp vững chắc va môt gia đinh hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao với bạn bè, tìm hiểu thêm về thị trương đầu tư Translate to English
 I Am:  Luôn vui vẻ va năng động. Translate to English
 Looking For:  Một người hoà đồng , vui vẻ, dễ gần va siêng năng Translate to English

Back | Send Email to Tom Tran (ID: 1437236)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.