Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Trang - ID: 1437297
 IP & Posted by:  103.7.39.57 on July 8, 2018 at 9:14am
 Updated by:  July 9, 2018 at 7:36am
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Phan rang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Đang học đai hoc
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn tìm hiểu, học xong,hợp,tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc truyên,.. Translate to English
 I Am:  Sống tình cảm,nhanh nhẹn,hay hậu đậu. Translate to English
 Looking For:  Bạn trai chân thành, đang học đại học hoặc học ra và đàn đi làm. Tuổi từ 20-25 Translate to English

Back | Send Email to Minh Trang (ID: 1437297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.