Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437333 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sammy - ID: 1437333
 IP & Posted by:  116.99.191.187 on July 8, 2018 at 7:09pm
 Updated by:  September 26, 2018 at 8:57am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hên xui , nếu đã là duyên không tránh được Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc truyện, du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Tim bạn chia sẽ vui buồn( 0906920592) Translate to English

Back | Send Email to Sammy (ID: 1437333)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.