Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437402 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Yến - ID: 1437402
 IP & Posted by:  171.250.157.223 on July 9, 2018 at 9:05am
 Updated by:  August 3, 2018 at 4:43am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ trang điểm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu 1 người phù hợp và đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  đi tập gym, nghỉ ngơi, đi du lịch Translate to English
 I Am:  ham học hỏi, thích lắng nghe, hoà đồng vui vẻ... Translate to English
 Looking For:  chung thuỷ, hiền Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Yến (ID: 1437402)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.