Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437473 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Khánh Ly - ID: 1437473
 IP & Posted by:  73.111.164.95 on July 10, 2018 at 8:40am
 Updated by:  July 11, 2018 at 1:52am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hò Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết hôn Translate to English
 Free Time:  Thích đi du lịch, đọc sách, xem phim, và tìm hiểu những gì mới lạ của thế giới... pla pla... Translate to English
 I Am:  Biết nói gì đây bây giờ... hãy cứ gặp mình đi rồi sẽ biết! Translate to English
 Looking For:  Nhân hậu, có lòng vị tha, vả biết đối nhân xử thế với mọi người là ok rồi. Translate to English

Back | Send Email to Lê Khánh Ly (ID: 1437473)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.