Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hang - ID: 1437478
 IP & Posted by:  104.129.18.228 on July 10, 2018 at 9:39am
 Updated by:  July 10, 2018 at 4:31pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  4 Feet 5 Inches (135 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Baltimore
 Zip:  21201
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mối quan hệ tốt sẽ dẫn đến kết hôn ... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách của tôi Translate to English
 I Am:  Tôi trung thực, trung thành, trung thành, tin tưởng, tử tế, chu đáo, yêu thương và vui vẻ với bản chất từ bi và hào phóng. Một thời gian tôi có một khía cạnh phiêu lưu hoang dã của tôi, tôi chắc chắn có đạo đức và tính toàn vẹn nhưng một thời gian nó hướng dẫn hành vi của tôi theo cách này hay cách khác tôi không chơi trò chơi với trái tim người hoặc cảm xúc của họ. Tôi rất tham vọng và thông minh, tôi cũng có một thái độ tuyệt vời về cuộc sống. Tôi có một cảm giác hài hước tuyệt vời. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tốt và thần đáng sợ ... Translate to English

Back | Send Email to hang (ID: 1437478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.