Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437510 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Mai Vũ - ID: 1437510
 IP & Posted by:  1.52.236.113 on July 10, 2018 at 10:03pm
 Updated by:  August 5, 2019 at 2:16am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bình Yên - Ổn Định - An Phận Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc ,nấu ăn , tập Hát ca Đoàn, đi ăn uống gặp gỡ bạn bè. Translate to English
 I Am:  Hoà Đồng; thân thiện; thích nói chuyện tiếu lâm với mọi người. 😬😬😬 Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc; chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Hoa Mai Vũ (ID: 1437510)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.