Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437518 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đỗ Tina - ID: 1437518
 IP & Posted by:  123.21.159.161 on July 11, 2018 at 12:09am
 Updated by:  August 1, 2018 at 1:51am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Lập gia đình. Chăm sóc gia đình nhỏ Translate to English
 Free Time:   Coi phim. Chơi game. Translate to English
 I Am:   Hoà đồng. Vui vẻ . Dễ tính. Hay làm nũng nữa Translate to English
 Looking For:   Vui vẻ . Chăm chỉ . Vui tính. Và chịu đc tính làm nũng của mình. Hihi Translate to English

Back | Send Email to Đỗ Tina (ID: 1437518)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.