Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễnthilanch - ID: 1437536
 IP & Posted by:  123.21.187.250 on July 11, 2018 at 3:04am
 Updated by:  July 11, 2018 at 5:30am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  đọc sach,cafe voi bạn bè,nghe nhac... Translate to English
 I Am:  vui tính,trung thực,lãng mạn., Translate to English
 Looking For:  dan ong độc thân,đã li di va ko vướng bận gđ,tuoi từ38 đên 45,hiền hậu,vị tha,rông luọng,trung thực..! Translate to English

Back | Send Email to nguyễnthilanch (ID: 1437536)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.