Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437546 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lăng Vy - ID: 1437546
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on July 11, 2018 at 5:55am
 Updated by:  July 12, 2018 at 2:10am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà Vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cho con đi du học Mỗi năm dẫn cả nhà đi du lịch Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc sen đá, hát karaoke Translate to English
 I Am:  Vui tính, chân thành, độc lập Translate to English
 Looking For:  Chững chạc, điềm đạm, lãng mạn một chút Translate to English

Back | Send Email to Lăng Vy (ID: 1437546)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.