Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437561 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mùa Hè - ID: 1437561
 IP & Posted by:  1.53.28.235 on July 11, 2018 at 7:59am
 Updated by:  July 13, 2018 at 9:40pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  BÌnh thuận
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc ổn định, gia đình. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn Translate to English
 I Am:  Đơn giản, chân thành. Translate to English
 Looking For:   Em chỉ mong ước có một người chung thủy, nhìn thấy được điểm tốt trong tính tình của em, chứ không phải là ngoại hình, hay gia đình, bởi em cái gì cũng không hoàn hảo, em chỉ mong bên em, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc... thế là đủ rồi. Phone: +841674286117. Translate to English

Back | Send Email to Mùa Hè (ID: 1437561)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.