Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437570 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lanh - ID: 1437570
 IP & Posted by:  104.129.18.211 on July 11, 2018 at 9:46am
 Updated by:  July 12, 2018 at 2:09am
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  california
 Zip:  90002
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Nali
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi là một người đàn ông quyến rũ ... Translate to English
 Free Time:  XEM BÓNG ĐÁ, ĐI BỘ VỚI DOG CỦA TÔI ... Translate to English
 I Am:  TÔI LÀ MỘT NGƯỜI LỚN CHO CHÚA, TÔI ĐANG MUỐN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CHO CHÚA QUÁ TRÌNH ĐẦY ĐỦ ... Translate to English
 Looking For:  TÔI ĐANG MUỐN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CHO CHÚA QUÁ TRÌNH ĐẦY ĐỦ ... Translate to English

Back | Send Email to Lanh (ID: 1437570)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.