Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437604 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên - ID: 1437604
 IP & Posted by:  123.21.86.192 on July 11, 2018 at 9:07pm
 Updated by:  July 12, 2018 at 1:47am
 Gender:  Gay
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu của tôi là muốn mình sống tử tế cho hết một kiếp người. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Là người đơn giản, thích tự do, có lúc hơi trầm tính, sống tình cảm Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, tôn trọng và có sự nghiêm túc . Translate to English

Back | Send Email to Nguyên (ID: 1437604)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.