Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ế vuotthoigian - ID: 1437663
 IP & Posted by:  171.248.183.163 on July 12, 2018 at 10:39am
 Updated by:  July 12, 2018 at 8:20pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Vui, đơn giản, dễ hòa đồng, chưa từng kết hôn , tự do không vướng bận Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đời độ tuổi trên 30 Translate to English

Back | Send Email to ế vuotthoigian (ID: 1437663)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.