Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437773 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Linh - ID: 1437773
 IP & Posted by:  27.3.129.74 on July 14, 2018 at 6:34am
 Updated by:  July 21, 2018 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem tivi ,đọc tin tức Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng ,sống tình cảm ,chân thành . Translate to English
 Looking For:  Chân thành thật thà hài hước một chút .nghiêm túc trong tình cảm . Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Linh (ID: 1437773)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.