Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn hà - ID: 1437822
 IP & Posted by:  14.187.242.107 on July 14, 2018 at 9:05pm
 Updated by:  October 8, 2018 at 5:32pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc báo, nghe nhạc, len facebook Translate to English
 I Am:  Một nửa hồn tôi đánh mất rồi, tìm hoài tìm mãi vẫn cô đơn, ngờ đâu nửa hồn kia đã, theo người vứt bỏ mảnh tình tôi Translate to English
 Looking For:  Chân thành, nhiệt tình..... Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn hà (ID: 1437822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.